Kräklingbo

Mellanväggar monterades på en övervåning sommaren 2012